Skip to content

Как се определят цените на счетоводни услуги?

Малкият и част средният бизнес в България несъмнено са най-често прибягващите ползватели на счетоводни услуги от външна фирма. Малък процент от средният бизнес могат да си позволят счетоводен отдел в компанията, докато при малкият бизнес това дори е немислимо. Най-често собствениците биха прибегнали сами да си правят счетоводството, отколкото да наемат счетоводител или да прибегнат до услугите на счетоводна кантора.

Въпреки това, по-голямата част от малките фирми използват услугите на счетоводните къщи, като месечната сума с която се разделят зависи от много неща.

Как се определя месечната цена за счетоводно обслужване?

  1. Вид дейност

Вида дейност е от най-голямо значение. Най-често се разделят на 3 основни вида – услуги, търговия и производство, като цените за счетоводно обслужване на фирма в сферата на услугите са с около 30-40% по-ниски от тези в производството да речем.

  1. Регистрация на фирмата по ДДС

Ако фирмата е регистрирана по ДДС, то несъмнено цените също ще са по-високи, т.к. всеки месец се подава справка-декларация по ДДС по чл. 125, ал.1 от ЗДДС. Ако фирмата няма регистрация по ДДС, това ежемесечно подаване на декларации отпада, като от фирмата единствено трябва да следят печалбата ви, т.к. ако тя надмине 50,000 лв. за последната една година, следва задължителна регистрация по ДДС

  1. Брой издавани фактури

Цената също зависи от това, дали издавате 5 или 150 фактури на месец. Повечето фирми предлагат различни прагове за ценовите им планове. Например: 0 до 20 фактури; 20 до 50 фактури; 50 до 100 и т.н. Тук регистрацията по ДДС също е от значение към бройката и може прага да бъде по-малък.

  1. POS терминал

Ако разполагате с POS терминал, то той също трябва да се обслужва от счетоводната кантора. Цените варират между 20 и 50лв., в зависимост от фирмата, която сте избрали и града в който живеете. Счетоводна къща във Варна би ви таксувала допъллнително в порядъка на 30лв./м. за подобна услуга.

  1. Брой банкови сметки

Ако разполагате само с една банкова сметка, то тя най-често влиза в общата месечна сума която плащате, но ако разполагате с 2-3 и повече банкови сметки се пригответе да плащате с 10 до 15лв. повече за всяка допълнителна сметка.

  1. Интрастат

Ако сте регистрани по ЗДДС и осъществявате вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране, то вие сте задължени да подавате декларации по системата на „Интрастат

  1. Брой на персонала

В повечето пакетни цени, се включва и счетоводно обслужване на персонал от 1-3 човека. Ако надвишите тази бройка, ще трябва да заплащате допълнително (между 3 и 8 лева) в зависимост от бройката и от това с коя счетоводна кантора работите.

При наличието на цялата тази информация, лесно можете да определите каква ще е вашата цена за счетоводни услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *