Skip to content

Изберете правилния материал при ремонт!

Строителни ремонти – употреба на бетон

 

Подобно както човек остарява през годините, същото се случва и с всяка сграда, затова тя трябва да бъде поддържана периодично.Естествената линия на един човешки живот диктува да се изградят нови сгради и да се прави

 и поддръжка на стари такива. Поради тази причина съществуват много фирми за строителни ремонти по целия свят.  

Конструкцията на сградите е много важна част от строителните ремонти, но почти всички хора, които се нуждаят от тази услуга на строителни фирми, знаят че най-важни са строителните материали . Много строителни материали се използват в процеса на ремонт на дома, сградата или при построяването на такава, но тук ще говорим за най-използваните строителни материали – а именно бетона . 

Бетона е съставен от цимент и други материали, като например вода, пясък, едър добавъчен материал, а в някои случаи и химически примеси. Бетонът е най-използваният изкуствен материал в света. Той е един от най-дълготрайните строителни материали . В сравнение с дървения материал бетонът има по-висока пожароустойчивост, която през годините с развитие на технологиите се увеличава. Сграда направена от бетон, има дълъг експлоатационен живот. Годишното използване на бетон е между 21 и 31 млрд. тона, и това число е доказателство, че бетонът е най-често използваният строителен материал в света. 

 

Пожарна безопасност 

Както споменахме сградите, изградени с бетон са по-устойчиви на огън, отколкото тези, които са изградени с дърво или стоманени рамки. Бетонът намалява риска от срутване на конструкцията и е ефективен защитник от огън. Той осигурява най-добрата устойчивост на всеки строителен материал от силни ветрове, урагани, торнадо и др. При земетресения бетонът е изключително здрав и издържа на силни компресии. Едно голямо земетресение може да генерира огромни натоварвания върху строителните конструкции. Конструкции, които не са подсилени, може да се срутят по време на тежко земетресение и разклащане на земната повърхност. Неподсилено зиданите конструкции представляват един от най-големите рискове по време на земетресение в световен мащаб. Тези рискове могат да бъдат намалени чрез сеизмична модернизация на рисковите сградите. 

Топлинните  свойства на бетона повишават ефективността както на жилищните, така и на търговските сгради. Употребата на модерните изолации за стени, както и термалната маса благоприятстват за създаването на енергийно ефективни сгради. Много фирми за строителни ремонти използват бетона като основен материал в своите процеси на ремонт и поддържане на сгради.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *