Skip to content

История на пречистването на отпадни води

Пречистване на отпадни води посредством пречиствателни станции за отпадни води с ”активно утаяване” понастоящем е най-често използваната технология за биологично обработване и пречистване на отпадни води. Изобретяването на процеса на действие на активното утаяване е свързано с усилията на английските и американските инженери от края на 19-и век за интензифициране на биологичното пречистване на отпадни води в използваните подпочвени системи (прецеждащи филтри). Експериментите с аерацията на отпадни води не са водели до желаните резултати до месец май 1914, когато Ардън & Локет въвеждат повторното рециркулиране на сузпензията , която е формирана по време на периода на аерация. Тази суспензия, наречена “активна утайка”, представлява всъщност активна биомаса, която е причината за подобряване ефикасността на процеса по пречистване на отпадъчни води и интензитета на процеса.

Технология за пречистване на отпадни води

Повторно циркулиращата биомаса, позволява поддържането й във висока концентрация в резервоарите на пречиствателните станции за отпадни води, поради това процесът на пречистване на отпадни води може да бъде активиран по технологичен начин в допустимите времена за престой на водите в пречиствателните станции за отпадни води. Поради големите обеми отпадни води за пречистване, единственият начин за извършване на тази операция е посредством гравитационното утаяване и уплътняването. Този факт подчертава важността на добрите утаителни свойства на смесената култура, наречена „активна утайка”. Този тип пречиствателни станции за отпадни води се прилагат при различни климатични условия от тропиците до полярните региони, от височина на морското равнище до големи височини. Размерите и големината на тези пречиствателни станции за отпадни води с “активно утаяване” варира от мини семейни/домашни инсталации (еднофамилни къщи, хотели, вили) до огромни инсталации, в които постъпват отпадъчните води от селища и градове. Пречиствателните станции за пречистване на отпадни води, които действат на този принцип, са способни да задоволят и най-високите критерии за качество при пречистване на отпадни води.

Фирма “Екотим Инженеринг 09” ООД е фирма занимаваща се с изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води. Дейността им е свързана с доставка, монтаж, проектиране пуск в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз на модулни пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *