Skip to content

Хепатит и рисковете за мозъчно увреждане причинени от него

Едно скорошно изследване показа, че рискът от невронни нарушения е особено висок при хората с ХИВ и хепатит С, от колкото при пациентите само с ХИВ. Това допълнително увеличава рискът от фатален изход за тези хора. Мозъчните нарушения, епилепсията и получаването на гърчове са доста разпространени при тези пациенти.

Неврологичните проблеми в крайна сметка водят до спад в мозъчната функция. Те се характеризират като умствени увреждания и водят до промяна в поведението, затрудняват предвижването и намаляват възможността за оцеляване.

Хепатит С се причинява от вируса на хепатит С и ако не се лекува той може да доведе до увреждане на черния дроб, цироза на черния дроб, чернодробна недостатъчност и в крайна сметка до смърт. Хепатит С засяга около 30% от хората, които са заразени с ХИВ. Комбинирането на двете инфекции стимулира развитието на вирусите в организма и това води до много висока смъртност.

Връзката на ХИВ и хепатит С с мозъчните разстройства е била тествана в продължение на няколко години. В изследването са участвали 456 ХИВ позитивни пациенти, 20% от които са имали и ХИВ и хепатит С, а останалите само ХИВ. Наблюдаваните проблеми са били свързани с изпадане в дълбоки депресии, промени в настроенията, мускулни заболявания, болести свързани с проблеми с предвижването като Паркинсон, както и някой опортюнистични инфекции на мозъка и на гръбначният мозък.

ХИВ позитивните, които са имали и хепатит са били най-вече хомосексуални мъже, които в същото време за злоупотребявали и с наркотици. Резултатите показват, че носителите на ХИВ и хепатит са имали множество нарушения в мозъчните функции. Процентът при тях е около 60, докато при тези само с ХИВ са били засегнати от мозъчни проблеми само 47%. Процентът на смъртност сред пациентите е съответно 24% при тези с комбинирани вируси и 14% при тези само с ХИВ.

Като цяло са открити общо 58 различни нарушения при всички участници. Най-разпространените сред тях са невропатия (усещане за болка и изтръпване на крайниците), деменция и малки неврокогнитивни разстройства. Тези проблеми са имали всички участници. Към тях, при тези които са имали и хепатит се добавят гърчовете и епилепсията.

В специализирана информация, публикувана в здравен портал “Фрамар” ще намерите още подробности относно заболяването, които ще ви помогнат в борбата с този здравословен проблем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *