Skip to content

Глобалния пазар за производство на автомобили и авточасти

Световната промишленост за производство на авточасти и аксесоари за автомобили зависи главно от търсенето на моторни превозни средства. През последните пет години, автомобилната промишленост за производство на превозни средства е измъчвана от поредица въпроси, включително главоломно растящите цени на горивата и метала, от редица строги закони по отношение емисии на изгорелите газове, за икономия на горива, които забавят търсенето на нови автомобили, авточасти и аксесоари за моторни превозни средства. След съкращаване на производството в опит за намаляване на разходите през 2009, производителите на автомобили бавно се върнаха обратно в бизнеса през 2010 г. и 2011 г. Търсенето в развиващите се икономики нараства с по-бързи темпове от търсенето в западните икономики. Търсенето за автомобилен транспорт също ще се повиши през следващите пет години, подкрепени от международната търговия и покачването на стопанска дейност в световен мащаб. Поради тези причини, изледователската фирма IBISWorld представи актуализиран доклад за световните пазари и производителите на авточасти и аксесоари.

Производството на авточасти и аксесоари в глобален мащаб не може да съществува без производство на автомобили. През последните пет години, производството на моторни превозни средства е било подкрепено от бясния растеж в Китай и други развиващи се икономики. “Доходите в Китай са се повишили, което е създало ново търсене на моторни превозни средства”, казва в доклада си анализатора на IBISWorld Овен Нугуид. “Производителите на моторни превозни средства започнаха отваряне на нови мощности за да се отговори на търсенето, и скоро след това последвани от производителите на авточасти.” Повишаването броя на превозните средства в употреба в световен мащаб също подкрепи производството на автомобилни резервни части като сегмент на пазара.

Въпреки това, главоломно растящите цени на горивата и строги регламенти по отношение вредните емисиите на газовете забавя процесите на глобалното търсене на нови моторни превозни средства и авточасти и аксесоари. Освен това, глобалното автомобилно и производство на леки търговски превозни средства е намаляло по време на глобалната икономическа криза, тъй като хората се въздържат от закупуването на нови превозни средства. “Спадът в производството означава и по-малко търсене на автомобилни части и по този начин намалява приходите на този сектор през последните пет години”, казва още Нугуид.

Концентрацията на пазара в сектора е ниска и се характеризира с голям брой малки играчи. През последните пет години обаче се забелязва окрупняване като по-големите играчи са разширили капацитета си закупувайки по-малки играчи.

Приходите в индустрията се очаква да нарасннат през 2012 г., поради увеличените продажби на моторни превозни средства в развиващите се икономики. Слабото търсене на моторни превозни средства в Европа, обаче, ще забави бързия растеж. Очаква се през следващите пет години, индустрията ще се върне на пистата. Силното търсене от икономиките с висок растеж ще увеличи приходите, но търсенето от страна на развитите икономики ще бъде по-слабо. По-големите обеми на производство на автомобили ще подкрепи ръста на приходите. Търсенето на моторни превозни средства ще се увеличи за сметка на екологичните опасения и продължаващата експанзия в развиващите се икономики. За повече информация, посетете страницата с доклада на IBISWorld за глобалния пазар на авточасти и аксесоари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *