Skip to content

Етапи на рак на гърдата и информация за заболяването

Ракът на гърдата е заболяване, което е както физически, така и психически болезнено за пациента и неговите близки. Ето защо е необходимо да знаете какви са симптомите на рак на гърдата, начините за диагностика и етапите на болестта.

Стадиране на рак на гърдата

–          Етап 1 – в този етап лимфните възли, разположени в под мишниците, не са засегнати. Ракът се ограничава в една и съща площ и туморът на гърдата не е повече от 2 см.

–          Етап 2 – този етап допълнително се разделя в две групи. Първата е 2А. При този етап туморът е с размер по-малък от 2 см., лимфните възли под мишницата са засегнати, но няма разпространение на рака. Втората група е етап 2Б. Туморът на гърдата е по-малък от 5 см. и раковите клетки са се развили в лимфните възли под мишницата. Ракът все още не се е разпространил.

–          Етап 3А – туморът е с размери 5 см. и раковите клетки са разпространени в лимфните възли под мишницата. Те са долепени една до друга, но не са разпространени.

–          Етап 3Б – туморът е фиксиран към стената на гръдния кош или кожата. Възможно е в лимфните възли да няма разпространени ракови клетки.

–          Етап 3С – туморът може да бъде от всякакъв размер и се е разпространил в лимфните възли, разположени под мишницата и под гръдната кост.

–          Етап 4 – туморът може да бъде от всякакъв размер. Ракът е метастазирал в други части на тялото като костите, белите дробове и черния дроб.

Малко повече информация за рак на гърдата

–          Ранен стадий на рак на гърдата /ТЕМ/. Това показва, че ракът не се е разпространил извън гърдата или лимфните възли под мишницата, което означава че ракът не се е разпространил към други части на тялото.

–          Локално повторение – това се използва когато след лечение, ракът на гърдата отново се е развил в областта на гърдата.

–          Напреднал рак на гърдата – този термин се използва за обозначаване на рак, който не се е разпространил към друга част на тялото но може да бъде: по-голям от 5 см., да се развие в мускулите и кожата на гърдите, развитие в лимфните възли намиращи се под мишниците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *