Skip to content

Електронни фактури – къде сме

ФактураНакратко електронни фактури са пълноценен, дори желан заместник на хартиената фактура. В българското законодателство има някои дефиниции и правила за електронните документи като цяло, които служат като основа за електронните фактури. Все още обаче липсват стандарти, което ограничава изключително много възможността за пълноценното използване на електронни фактури.

Електронните фактури имат изключително много предимства пред хартиените. Да започнем само със сумата изчислена от експертната група към европейската комисия – 40 млрд. евро спестени на година, ако всички страни членки преминат към електронно фактуриране. Една огромна сума от нещо толкова просто. Причината сумата да е толкова голяма е основно в оптимизирането на всички процеси свързани с фактурирането. Плащането по фактура ще се намали двойно, дори тройно. За получаването и изпращането едва ли има смисъл да се говори – с електронните фактури то става мигновенно. Транспортни разходи липсват, а ако трябва да бъдем “модерни” от екологична гледна точка ще се спасят огромни гори.

Плана на европейската комисия е горните цифри да станат реалност до края на 2020 година, като се работи методично по въпроса и с всеки изминал ден се прави по нещо ново в тази насока.

Къде се намира България в процеса ? Както винаги по български има институции, които се опитват да монополизират и тази ниша и е много вероятно, след въвеждането на конкретни законови изисквания да успеят да превземат по-голямата част от нишата. За всеобща радост обаче при електронните фактури е нужен интернет, а той е реална демократична среда, където съществуването на нещо зависи до голяма степен от потребителите му. В една от стратегиите за развитието на електронното управление в България е заложени, че цялата администрация на държавата ще премине към електронни фактури до 2015 година. Стратегията по-груб спомен е от края на 2009, началото на 2010. От тогава до сега всичко си остана само добри пожелания, а конкретни действия липсват. Причината за това, може да се търси в напрегната икономическа като цяло или пък в липсващите за момента конкретни стандарти за цяла Европа. Но нали знаете, ако няма желание, винаги ще се намери извинение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *