Skip to content

Домашните системи за гореща вода използващи слънчеви колектори

С постоянно покачващата се инфлация и увеличаването на нашите сметки за битови нужди с големи крачки, много от потребителите започват да търсят начини за тяхното съкращаване. В същото време, промените които наблюдаваме в климата ни карат да си зададем въпроса „От къде получаваме нашата енергия и докога ще продължаваме да замърсяваме природата с конвенционалните горива?“

Имайки в предвид всичко това, използването на слънчевата енергия за отопление на домовете ни и за получаване на гореща вода става все по-популярно. В момента двата най-популярни типа соларни колектори за топла вода, които могат да се използват от домакинствата са с вакуумни стъклени тръби и с плоски панели. Вторият тип са по-старото поколение и това обуславя по-ниската им ефективност, особено сутрин, привечер и в студените зимни месеци. Това е така, защото те са ефективни само при перпендикулярно падане на слънчевите лъчи върху тях, а при промяна на този ъгъл полезното им действие силно се влошава. Освен това при снеговалеж много лесно се покриват и спират да функционират. Те са и по-склонни към запрашване, от където отново спада ефективността им.

По-новото поколение, а именно вакуумните слънчеви колектори, които от своя страна се делят на колектори с термосифон и колектори с „Heat pipe“ технология са избегнали тези недостатъци на плоските панелни колектори благодарение на своят тръбен дизайн. Именно той е в основата на изключително високата ефективност на тези колектори, тъй като позволява още с първата поява на слънцето процесът на започване затоплянето на водата да започне. Тук не е нужен ъгъл от 90º за да се получи висока ефективност, а сняг и прах почти не могат да повлияят на топлинните процеси. Самите колектори представляват успоредно разположени двупластови стъклени тръби, като за пространството между пластовете е използван най-добрият изолатор в природата, а именно вакуум. По този начин топлинните загуби са приблизително равни на 0, а благодарение на специалното селективно покритие на тръбите, поглъщането на радиация е около 94%.

В http://www.emde-solar.com/модели/ можете да намерите още полезна информация отностно моделите слънчеви колектори за топла вода, които се продават на пазара.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *