Skip to content

Четвърти стадий при заболяване от рак на гърдата.

При четвърти стадий на заболяване от рак на гърдата, шанса за оцеляване не е много благоприятен, но продължителността на живота на пациента може да бъде удължена с помощта на правилно лечение.

Стадии на заболяването.

Стадий 0: открит е карцином – лечимост 100%;

Стадий І: Инвазивен рак – развива се в млечните жлези. Размерът на тумора е около 2 см.

Стадий ІІ: Този стадий се подразделя на два етапа А и Б, в зависимост от размера и броя на туморите. В този стадий туморите проникват в лимфните възли.

Стадий ІІІ: Този стадий се подразделя на три етапа А, В и С, в зависимост от броя на лимфните възли и от техния размер. Разпространени са в гръдната стена или по кожата на гърдите.

Стадий ІV: Получават се метастази. Ракът се разпространява в белия дроб, черния дроб, костите, мозъка и др.

Степента на преживяемост при заболяване от рак на гърдата през 4 Стадий е около 16-20% и може да бъде още по-малка ако заболяването се открие твърде късно. Леченията при рак на гърдата включват: премахване на тумора, пълното премахване на гърдата, химиотерапия, хормонална терапия и др.

От всички случаи на рак на гърдата, само 1% от тях се среща при мъжете. Но шокиращ е факта, че заболяването при тях започва да се среща все по-често, а процента на оцеляване е много по-нисък. Причината за това е късното диагностициране, поради липсата на осведоменост.

Ракът на гърдата може да бъде открит в най-ранните етапи от развитието на болестта, което ще помогне за изцяло премахване на туморите. Ранната диагностика ще помогне за определяне на правилното лечение. Фамилната анамнеза и стреса са фактори, които повишават риска от рак на гърдата. Други фактори, които влияят на това заболяване са възрастта на пациента, общото му здравословно състояние, етапа на който е поставена диагнозата рак и др. За да се избегне достигането на 4 Стадий от рак на гърдата, жените трябва да се подлагат редовно на тестове, които помагат за откриването на болестта в ранен етап. Подлагането на физически преглед и годишен тест мамография, е от съществено значение за жените след 40 годишна възраст. С подходящи грижи, предпазни мерки и лечение, те могат да бъдат излекувани.

Освен всичко това, по-голямата информираност за заболяването ще помогне в предприемане на превантивни мерки относно предотвратяване развитието на туморни образувания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *