Skip to content

Без страх от течове – само със смяна на щрангове


Рисковете, които крият старите метални щрангове, са известни на всички собственици на жилища в стари жилищни кооперации. Тези метални тръби в резултат на дългото им ползване са корозирали и създават редица опасности. Преди всичко течовете от тръбите са предвестник на наводнение, което застрашава както вашия дом, така и на съседите.

Наред с разходите, които вие ще направите за покриване на нанесените щети, то вие ще си имате и неприятности и разправии със съседите. Освен тази опасност от наводнение, старите метални тръби са с намален отвор поради натрупалата се ръжда. Тава влошава качеството на водата, както и нейния дебит. Горните етажи трябва да чакат да се достигне нужния дебит, за да имат нормална вода. Канализационният щранг и той започва да създава проблеми поради същите причини.

За да нямате посочените по-горе проблеми е нужно да направите смяна на щранговете във вашия вход. За целта е необходимо всички собственици да са съгласни и да потърсит изгодна оферта за тази услуга. Добре е, ако успеете да решите този проблем за целия вход, защото само тогава завинаги ще забравите за заплахата от наводнение и за останалите проблеми. При смяна на всички хоризонтални и вертикални тръби от абонатната до последния етаж се създават условия за нормална работа на тръбопроводите за топла и студена вода, за циркулацията.

Смяна на щранговете може да направи и всеки сам в собствения си апартамент, но няма как да се получи този резултат. Неприятното в този случай е това, че отговорният собственик може да бъде наводнен от безотговорни съседи. Логично е всеки нормално мислящ човек да е наясно с необходимостта от смяна на щранговете и да се включи в ремонта.

Фирмите, които предлагат смяна на щрангове са професионалисти с опит и на тях може да се разчита за качествено свършена работа. От вас се изисква само да откриете подходящата за вас фирма и да се доверите на нейния опит. Професионалистите ще ви посъветват за най-изгодните за вас тръби, ще се справят в рамките на работния ден със смяната на тръбите и ще почистят опадъците от ремонта. Така вие с вашата инвестиция ще си осигурите спокойствие, ще имате нормална топла и студена вода, а канализацията няма да ви създава проблеми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *